Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

mydear
00:27
1374 0ba0 500
mydear
00:23
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
mydear
00:22
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin

August 17 2017

mydear
20:17
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viaiindependentt iindependentt
mydear
20:14
1831 49c3
Reposted fromcaraseen caraseen viaiindependentt iindependentt

February 20 2017

mydear
21:09
7604 0ac8
mydear
21:06
7173 38d1

February 15 2017

21:42
9836 7994
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
21:37
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viaiindependentt iindependentt
mydear
21:36
2086 ca55 500
Reposted fromkolis kolis viairmelin irmelin

June 28 2015

mydear
21:04
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

June 23 2015

mydear
14:18

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viapiglet piglet

May 17 2015

16:49
8218 f59f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaCamilla Camilla
mydear
16:48
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło

May 12 2015

mydear
18:29
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaRecklessKid RecklessKid

May 11 2015

17:44

givemetrills:

coffee is the most important meal of the day

Reposted fromsugikinator sugikinator viatwice twice
mydear
17:37
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viatedibea tedibea

April 25 2015

22:09
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaforallthat forallthat
mydear
22:09
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaforallthat forallthat

April 13 2015

17:55
8389 0b25
Reposted fromclitoris clitoris viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl