Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

mydear
18:26
4856 1d63
Reposted fromerotycznie erotycznie viatosiaa tosiaa
mydear
18:24
4980 52e5
Reposted fromlea91 lea91 viakarr4mba karr4mba

April 05 2015

mydear
19:50
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— Erich Maria Remarque
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
mydear
19:46

   
Reposted fromsoSad soSad viatedibea tedibea

March 28 2015

mydear
19:53
6550 170d
Reposted fromscorpix scorpix viatosiaa tosiaa

March 21 2015

mydear
18:17
Tumblr.
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa

February 07 2015

23:45
7968 9490
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 01 2015

mydear
19:55
Krytyka powinna być konstruktywna i dobrze uargumentowana. Na przykład: “Jesteś zjebany bo jesteś debil”.
Reposted fromscorpix scorpix viaafterthat afterthat

January 20 2015

mydear
17:23
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viamissmaya missmaya
mydear
17:22
17:17

January 18 2015

mydear
19:03
0107 727d
Reposted fromClary Clary
mydear
19:01
9856 1750 500
Reposted fromklaura klaura viaClary Clary
mydear
18:59
3731 a30f
Reposted fromClary Clary
mydear
16:45
3467 734b 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatwice twice

December 07 2014

mydear
01:04
Zaczęłam idealizować. A to jest bardzo niebezpieczne. Nie dostrzegasz wielu dobrych rzeczy, które cię spotykają, tylko tęsknisz za jakimś wyobrażeniem. I żyjesz oczekiwaniami.
— Olszówka.
Reposted fromlivhanna livhanna viaforallthat forallthat

December 01 2014

mydear
19:27
4565 879f 500
mydear
19:27
9765 cf20
Reposted fromAgnese Agnese vianawrocka nawrocka
mydear
18:54
- Dzień dobry - powiedział szyderczo Poniedziałek.
A mógł zabić.
— Perwersje
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaCamilla Camilla
mydear
18:48
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaCamilla Camilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl